Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
apologies omluvy
apologise omlouvá
apologised omlouval
apologises omlouvá
apologising omlouvající
apologist obhájce
apologize omlouvat
apologize omluvit se
apologize obhajovat
apologize omlouvat se
apologized omluvil
apologue alegorie
apology omluva
apophyseal apofyzální
apophysis apofýza
apophysis odžilek
apoplectic mrtvicový
apoplectic apoplektický
apoplexy mrtvice
apoplexy apoplexie
aporia pochybnost
apostasy odpadlictví
apostasy odpadnutí
apostate renegát
apostatize odpadnout
apostle apoštol
apostles apoštolové
apostleship apoštolství
apostolate apoštolství
apostolate apoštolát
apostolic apoštolský
apostrophe apostrof
apostrophes apostrofy
apostrophize oslovit
apostrophize apostrofovat
apostrophize slavnostně oslovit
apostrophize opatřit apostrofem
apothecary lékárník
apotheoses zbožnění
apotheoses apoteóza
apotheosis zbožnění
appal konsternovat
appal polekat
appal lekat
appal děsit
appalled zděšený
appalling úděsný
appalling hrozný
appalling děsný
appallingly hrozně
appanage apanáž
apparatchik aparátník
apparatus zařízení
apparatus nářadí
apparatus ústrojí
apparatus aparát
apparatus přístroj
apparatuses aparáty
apparatuses přístroje
apparel odívat
apparel oblečení
apparel oděv
apparel výstroj
apparel roucho
apparel šaty
apparent jasný
apparent zřejmý
apparent očividný
apparent zjevný
apparent zdánlivý
apparent defect zjevná vada
apparent magnitude zjevná magnituda
apparently zjevně
apparently zřejmě
apparently podle všeho

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy