Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
input vstup
input bias current vstupní klidový proud
input element vstupní prvek (systému)
input offset current vstupní zbytkový proud
input offset current napěťová nesymetrie
input resistance height of drain tile vstupní odporová výška drenážní trubky
input-output analysis input-output analýza (analýza vstupu a výstupu)
input-reducing technology technologie redukující vstupy
input-substituting technology technologie nahrazující vstupy
inputs vstupy
inputting zapisující
inputting vkládající
inquest posouzení
inquietude nervozita
inquietude neklid
inquietude nepokoj
inquire vyšetřovat
inquire pátrat
inquire vyptat se
inquire informovat se
inquire dotazovat se
inquire into prošetřovat
inquired vyšetřoval
inquired vyptával
inquired dotazoval
inquirer tazatel
inquiries šetření
inquiries dotazy
inquiring tázavý
inquiring dotazování
inquiringly tázavě
inquiry vyšetřování
inquiry dotaz
inquiry šetření
inquiry zkoumání
inquiry poptávka
inquisition výslech
inquisition pátrání
inquisition inkvizice
inquisitional vyšetřovací
inquisitional inkviziční
inquisitive zvědavý
inquisitive všetečný
inquisitively zvědavě
inquisitiveness zvědavost
inquisitiveness všetečnost
inquisitor inkvizitor
inquisitorial inkvizitorský
inquisitorially vyšetřovatelsky
INRI nápis na Ježíšově kříži
inroad vpád
inroad nájezd
inroads rušivé zásahy
inrush příval
inrush nával
ins klávesa Insert
ins and outs spletité detaily
insalubrious nezdravý
insane ztřeštěný
insane šílený
insane nesvéprávný
insanely šíleně
insanitary nezdravý
insanity bláznovství
insanity šílenost
insanity šílenství
insanity nepříčetnost
insatiability neukojitelnost
insatiability nenasytnost
insatiable nenasytný
insatiably nenasytně
insatiate neukojitelný
insatiate nenasytný
inscribe vyrýt
inscribed napsaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy