Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inscription nápis
inscriptions nadpisy
inscrutability nevyzpytatelnost
inscrutable tajemný
inscrutable neproniknutelný
inscrutably nevyzpytatelně
inseam vnitřní šev
insect hmyz
insecticidal insekticidní
insecticide insekticid
insectivore hmyzožravec
insectivore insektivor
insectivorous hmyzožravý
insectoacaricide insektoakaricid
insectofungicide insektofungicid
insects hmyz
insecure riskantní
insecure nejistý
insecure nechráněný
insecurely nejistě
insecurity nespolehlivost
insecurity nejistota
inseminate oplodnit
insemination inseminace
insensate pošetilý
insensate nesmyslný
insensate nerozumný
insensate nelidský
insensate necitelný
insensate brutální
insensibility nevnímavost
insensibility necitlivost
insensibility necitelnost
insensibility lhostejnost
insensible necitlivý
insensible nepostřehnutelný
insensible apatický
insensible bezohledný
insensibly znecitlivěle
insensitive necitlivý
insensitively necitlivě
insensitiveness necitlivost
insensitiveness necitelnost
insensitiveness lhostejnost
insensitivity necitlivost
insentience lhostejnost
insentient necítící
insentient neživý
insentient mrtvý
inseparability nerozlučnost
inseparability neoddělitelnost
inseparable neoddělitelný
inseparably nerozlučně
insert zasunout
insert vsunout
insert vsouvat
insert vsadit
insert vložka
Insert Vložit
inserted vložený
inserting vkládání
inserting vkládající
insertion vkládání
insertion vložka
insertion vsunutí
insertion zasunutí
insertion vsuvka
insertion vložení
insertions vložení
inserts vkládá
inset vložit
inshore pobřežní
inside vnitřní
inside vnitřek
inside dovnitř

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy