Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
insolation ozáření sluncem
insolation insolace
insole vložka
insolence nestoudnost
insolence drzost
insolent drzý
insolently nestoudně
insoles vložky do obuvi
insolubility nerozpustnost
insoluble neřešitelný
insoluble nerozpustný
insoluble nerozluštitelný
insolvable neřešitelný
insolvable nerozřešitelný
insolvable nerozluštitelný
insolvency platební neschopnost
insolvency nesolventnost
insolvency insolvence
insolvent neschopný zaplatit
insolvent insolventní
insomnia nespavost
insomniac osoba trpící nespavostí
insomuch do té míry
insouciance bezstarostnost
insouciant nonšalantní
insouciant ignorující
insouciant bezstarostný
inspect dohlížet
inspect kontrolovat
inspect ohledat
inspect dozírat
inspect prohlížet
inspect prohlídnout
inspect prohlédnouti
inspect prohlédnout
inspected zkontrolovaný
inspected prozkoumaný
inspected prohlédnutý
inspected kontrolovaný
inspecting vyšetřující
inspecting kontrolování
inspecting dohlížení
inspection přejímka
inspection dohled
inspection prozkoumání
inspection prohlédnutí
inspection inspekce
inspection prohlídka
inspection bore hole kontrolní vrt
inspections inspekce
inspector inspektor
inspector dozorce
inspector inspektor
inspectorate inspektorát
inspectors inspektoři
inspectorship inspektorát
inspectorship inspektorství
inspects prozkoumává
inspects kontroluje
inspiration inspirace
inspirational inspirující
inspirational inspirační
inspiratory vdechové
inspiratory respirační
inspire inspirovat
inspire nadchnout
inspire povzbudit
inspire podnítit
inspire podněcovat
inspire vzbuzovat
inspire vzbudit
inspired geniální
inspired inspirovaný
inspires inspiruje
inspiring inspirující

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy