Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inspirit povzbudit
inspirit oživit
inspissate zhustit
inspissation zhuštění
inspissation houstnutí
instability nestabilnost
instability nestálost
instability nestabilita
instable nestabilní
instable nepevný
instable nestálý
instal nainstalovat
install nastolit
install nainstalovat
install dosadit
install namontovat
install instalovat
installable instalovatelný
installation zavedení
installation instalování
installation aparatura
installation instalační
installation instalace
installations základny
installations instalace
installed nainstalovaný
installer instalační program
installer instalátor
installing instalování
installment instalace
installment splátka
installment plan systém splátek
installments pokračování (textu)
installs instaluje
instalment splátka
instalments splátky
instance příklad
instance výzva
instance situace
instance případ
instance žádost
instance prosba
instance instance
instances žádosti
instances příčiny
instances případy
instances instance
instant okamžik
instant naléhavý
instant moment
instant chvíle
instant bezprostřední
instant okamžitý
instant replay okamžitá odpověď
instantaneous okamžitý
instantaneous sampling okamžitý odběr vzorku (vody)
instantaneously okamžitě
instantaneousness okamžitost
instanter okamžitě
instantiate doložit příkladem
instantiation doložení příkladem
instantly okamžitě
instantly ihned
instantly hned
instantly bezprostředně
instate dosadit
instate uvést
instauration obnovení
instead namísto
instead of místo
instep klenba chodidla
instep nárt
instigate štvát
instigate podněcovat
instigate ponoukat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy