Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
instructor instruktor
instructors instruktoři
instructress učitelka
instructress lektorka
instructress instruktorka
instructs nařizuje
instructs instruuje
instrument instrumentovat
instrument listina
instrument instrument
instrument přístroj
instrument nástroj
instrumental hodnota instrumentální (ekologická)
instrumental nástrojový
instrumental instrumentální
instrumental nápomocný
instrumental nápomocen
instrumentalist instrumentalista
instrumentality působení
instrumentality prostřednictví
instrumentality prostředek
instrumentally instrumentálně
instrumentation orchestrace
instrumentation instrumentace
instrumentation amplifier přístrojový zesilovač
instruments nástroje
instruments instrumenty
insubordinate vzpurný
insubordinate neukázněný
insubordination vzpurnost
insubordination neposlušnost
insubordination neukázněnost
insubstantial křehký
insubstantiality křehkost
insufferable nesnesitelný
insufferably nesnesitelně
Insufficiency věc v nedostatečném množství
Insufficiency neschopnost
Insufficiency nedostatečnost
Insufficiency nedostatek
insufficient nedostatečný
insufficient nepostačující
insufficient nedostačující
insufficient experience nedostatečné zkušenosti
insufficiently nedostatečně
insufflation vehnání
insufflation insuflace
insulant izolant
insulant nevodič
insular ostrovní
insular izolovaný
insularism osamocenost
insularism inzulárnost
insularity osamocenost
insularity izolovanost
insulate izolovat
insulate ochránit
insulate odříznout
insulate odloučit
insulated uražený
insulating izolování
insulation izolování
insulation izolace
insulator izolátor
insulator izolant
insulin inzulín
insult urážet
insult urazit
insulted uražený
insulting urážlivý
insulting urážející
insultingly urážlivě
insults uráží
insuperable nepřekonatelný
insupportable nesnesitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy