Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
insurability pojistitelnost
insurable pojistitelný
insurance pojišťovací
insurance pojistka
insurance pojištění
insurance company pojišťovna
insurance contract pojistná smlouva
insurance policy pojistná smlouva
insurance premium pojistné
insurance rate pojistné
insure pojistit se
insure pojišťovat
insure pojistit
insured pojištěný
insurer pojišťovatel
insurers pojišťovatel
insurgence vzpoura
insurgence rebelie
insurgency povstání
insurgent vzbouřenec
insurgent povstalec
insurmount nepřekonat
insurmountable nepřekonatelný
insurmountable nepřekonatelné
insurmountably nepřekonatelně
insurrection povstání
insurrectionary povstalec
insurrectionary vzbouřenecký
insurrectionary buřič
insusceptible odolný
insusceptible nepřipouštějící
INT I ll Never Tell
intact intaktní
intact nedotčený
intact netknutý
intact neporušený
intactness neporušenost
intaglio rytina
intake vtok
intake přijímání
intake nábor
intake sání
intake přívod
intake příjem
intake area jímací území
intake of pollutants přísun znečišťujících látek
intangibility neurčitost
intangible nepostižitelný
intangible nehmotný
intangible nehmatatelný
intangible neurčitý
intangible nedotknutelný
integer celočíselný
integer celé číslo
integers celá čísla
integrability integrovatelnost
integrable integrovatelný
integral integrální
integral shrnující
integral nedílný
integral integrál
integral albedo integrální albedo
integral calculus integrální počet
integrally neodlučitelně
integrally integrálně
integrals integrály
integrand integrant
integrand integrand
integrand integrovaná funkce
integrate začlenit
integrate včlenit
integrate integrovat
integrated celistvý
integrated ucelený
integrated integrovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy