Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
intending zamýšlejíce
intending budoucí
intends zamýšlí
intense intenzivní
intense silný
intense vášnivý
intensely prudce
intensely intenzivně
intensely hřebíček
intensification zintenzivnění
intensification zesílení
intensified zintenzívněný
intensifier zesilovací částice
intensifies sílí
intensify posílit
intensify zvýšit
intensify zintenzivnit
intensify zesílit
intensities intenzity
intensity intenzita
intensity of use analysis analýza intenzity využívání
intensive usilovný
intensive intenzívní
intensive growth intenzivní růst
intensive property intenzivní vlastnost (systému)
intensively intenzívně
intensiveness intenzivnost
intent záměr
intent smysl
intent rozhodnutý
intent úmysl
intent účel
intent soustředěný
intent odhodlaný
intention intence
intention účel
intention záměr
intention úmysl
intention průběh hojení
intentional úmyslný
intentional záměrný
intentionality úmyslnost
intentionally záměrně
intentionally úmyslně
intentions záměry
intently záměrně
intently odhodlaně
intentness upřenost
intentness soustředěnost
intents záměry
inter pohřbít
inter alia mezi jiným
interact vzájemně na sebe působit
interact ovlivňovat se
interact působit na sebe
interact vzájemné působení
interact reagovat vzájemně
interact interagovat
interacted interagoval
interacting interagující
interaction vzájemné působení
interaction vzájemná vazba
interaction interakce
interaction ovlivňování
interactional interakční
interactions interakce
interactive interaktivní
interactive resources interaktivní zdroje
interactively interaktivně
interactiveness interaktivnost
interactivity interaktivita
interacts interaguje
interatomic meziatomární
interbank mezibankovní
interbreed křížit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy