Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
intercalation vsuvka
intercede zakročit
intercede přimluvit se
intercede intervenovat
intercede dělat prostředníka
intercellular mezibuněčný
intercept zachytit
intercept zachycovat
intercept stíhat
intercept podchytit
intercepted zadržený
intercepted zachycený
intercepting zastavující
intercepting zachycující
intercepting canal záchytný kanál (odvodňování)
intercepting ditch záchytný příkop (odvodňování)
intercepting drain záchytný drén
intercepting furrow záchytný příkop (odvodňování)
interception intercepce (vodních srážek)
interception zachycení
interception evaporation intercepční evaporace
interceptor zachycovač
interceptor stíhačka
interceptor sifon
interceptor stíhací letoun
intercepts zachytává
intercession přímluva
intercession prosba
interchange výměna
interchange střídání
interchangeability zaměnitelnost
interchangeable vyměnitelný
interchangeable zaměnitelný
interchangeable výměnný
interchangeably zaměnitelně
interchanger výměník
intercity meziměstský
intercollegiate meziuniverzitní
intercom palubní telefon
intercommunicate stýkat se vzájemně
intercommunication dorozumívání
intercommunication vzájemný styk
interconnect spojovat
interconnect propojovat
interconnect propojit
interconnected propojený
interconnected vzájemně spojený
interconnectedness vzájemná propojenost
Interconnecting propojovani
interconnection propojení
intercontinental mezikontinentální
interconversion vzájemná konverze
intercostal mezižeberní
intercourse styk
intercourse obcování
intercourse koitus
intercourse soulož
intercourse pohlavní styk
intercut prokládat
interdenominational mezidenominační
interdepartmental vnitropodnikový
interdepartmental mezirezortní
interdepartmental mezioborový
interdependence vzájemná závislost
interdependency vzájemná závislost
interdependent vzájemně závislý
interdict zakázat
interdict vyloučit
interdiction zákaz
interdiction interdikt
interdigital interdigitální
interdisciplinary mezioborový
interest zisk
interest zajímavost
interest úroky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy