Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
interest úrok
interest zajímat
interest zájem
interest income příjem z úroků
interest rate úroková sazba
interest rate úroková míra
interest rate /rate of interest/ úroková sazba
interest rate margin rozdíl mezi úrokovou mírou u půjčky a deposit
interest running úročení
interest-free credit /loan/ bezúročná půjčka
interested zaujatý
interested zainteresovaný
interested party zainteresovaná strana
interested person zájemce
interestedly se zujetím
interesting zajímavý
interestingly zajímavě
interestingness zajímavost
interests zájmy
interests úroky
interface interface
interface rozhraní
interface rozhraní počítače
interface připojení
interfaces rozhraní
interfacing propojené rozhraním
interfacing spolupracující rozhraním
interfere interferovat
interfere zasahovat
interfere vměšovat se
interfere vadit
interfere rušit
interfere překážet
interfered zasahoval
interfered narušovaný
interference zásah
interference zasahování
interference rušení
interference interference
interferer narušitel
interferes zasahuje
interfering narušující
interfering pletoucí se
interferometer interferometr
interferometric interferometrický
interferometry interferometrie
interferon interferon
interframe mezirámcová
intergalactic mezigalaktický
intergalactic intergalaktický
intergenerational burden mezigenerační zátěž
intergenerational equity mezigenerační spravedlnost
intergenerational justice mezigenerační justice
interglacial meziledový
interglacial interglaciální
intergovernmental mezivládní
intergroup vnitroskupinový
interim předběžný
interim provizorní
interim prozatímní
Interim Prime Minister prozatímní ministr vnitra
interior vnitro
interior vnitřní
interior interiér
interior vnitřek
interior wall stěna
interject vsunout
interject vložit
interject pronést
interject poznamenat
interjection citoslovce
interjectional mimochodem prohozený
interlace prokládat
interlaced prokládaný
interlacing prokládající

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy