Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
interposed zakročil
interposed vložený
interposed nastrčený
interposition zákrok
interposition vsunutí
interpret tlumočit
interpret interpretovat
interpret vyložit
interpret vykládat
interpretable vysvětlitelný
interpretable vyložitelný
interpretation výklad
interpretation tlumočení
interpretation interpretace
interpretational vysvětlující
interpretations interpretace
interpretative výkladový
interpretative interpretační
interpreted tlumočil
interpreted interpretovaný
interpreter tlumočnice
interpreter tlumočník
interpreters tlumočníci
interpreting interpretování
interpretive výkladový
interpretive interpretační
interpretively interpretativně
interprets interpretuje
interprocess meziprocesový
interracial mezirasový
interrate period mezidávkové období
interregional trade-offs meziregionální rozdíly
interregnum bezvládí
interrelate dát do vzájemného vztahu
interrelate být ve vzájemném vztahu
interrelated mající vzájemný vztah
interrelatedness oboustranný vztah
interrelation vzájemný vztah
interrelationship vztah
interrelationship vzájemný vztah
interrogate vyslýchat
interrogate vyslechnout
interrogate tázat se
interrogated vyslýchaný
interrogates vyslýchá
interrogating vyslýchající
interrogating vyslýchání
interrogation výslech
interrogations výslechy
interrogative zvídavý
interrogative všetečný
interrogative tázavý
interrogative pátravý
interrogatively tázavě
interrogator vyšetřovatel
interrogatory výslech
interrogatory vyšetřovací
interrogatory dotazník
interrupt přerušit
interrupt přerušení
interrupted přerušený
interrupter přerušovač
interruptibility přerušitelnost
interruptible přerušitelný
interrupting přerušení
interruption přerušení
interruptions přerušení
interrupts přerušuje
interrupts přerušení
intersect přetínat
intersect protínat
intersect křižovat
intersect protíná
intersection křižovatka
intersection průnik

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy