Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
intestate bez závěti
intestinal střevní
intestinal insecticide požerový insekticid
intestine střevo
intestines střeva
intifada povstání proti Izraeli
intimacy intimnost
intimacy důvěrnost
intimate dát na srozuměnou
intimate naznačit
intimate dokonalý
intimate detailní
intimate důvěrný
intimate intimní
intimately důvěrně
intimation náznak
intimidate zastrašovat
intimidate zastrašit
intimidated zastrašený
intimidating zastrašující
intimidation zastrašování
intimidatory zastrašující
intimidatory zastrašovací
into do
into one v jedno
into the blue do dálky
into the blue do neznáma
into the middle doprostřed
intolerable nesnesitelný
intolerably neomluvitelně
intolerance nesnášenlivost
intolerant netolerantní
intolerant nesnášenlivý
intonate intonovat
intonation intonace
intonational intonační
intone intonovat
intoxicant omamný
intoxicant intoxikační
intoxicate opojit
intoxicate omámit
intoxicate opít
intoxicated opilý
intoxicated opojený
intoxicating opojný
intoxication opojení
intoxication opilost
intoxication otrava
intoxication omámení
intoxication intoxikace
intra- and intergenerational equity objective cíle inter- a mezigenerační spravedlnosti
intracellular vnitrobuněčný
intracellular nitrobuněčný
intracellular intracelulární
intracerebral intercerebrální
intracranial intrakraniální
intractability nezkrotnost
intractability nepoddajnost
intractable vzpurný
intractable nezvladatelný
intractably nezkrotně
intractably nepoddajně
intramedial pollution intramediální znečištění
intramolecular intramolekulární
intramural vnitřní
intramural intramurální
intramuscular nitrosvalový
intramuscular intramuskulární
intramuscularly intamuskulárně
intranet intranet
intranet intranetový
intransigence radikálnost
intransigence neústupnost
intransigence nekompromisnost
intransigence nesmiřitelnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy