Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
intransigent radikální
intransigent neústupný
intransigent nesmiřitelný
intransitive nepřechodný
intraspecific vnitrodruhový
intrastate vnitrostátní
intrauterine nitroděložní
intrauterine device nitroděložní tělísko
intravenous intravenózní
intravenous nitrožilní
intravenously intravenózně
intravenously nitrožilně
intrepid neohrožený
intrepidly neohroženě
intricacies složitosti
intricacies komplikovanosti
intricacy komplikovanost
intricate spletitý
intricate složitý
intricately komplikovaně
intrigue úklad
intrigue intrikovat
intrigue pletichařit
intrigue pleticha
intrigue kout pikle
intrigue intrika
intrigued zaujatý
intrigued intrikoval
intriguer intrikán
intrigues intriky
intrigues intrikuje
intriguing zajímavý
intriguing záhadný
intriguingly zvláštně
intriguingly neobvykle
intrinsic skutečný
intrinsic vnitřní
intrinsic přirozený
intrinsic value vnitřní hodnota
intrinsical podstatný
intrinsical skutečný
intrinsically vnitřně
intrinsically skutečně
intro předehra
introduce uvádět
introduce uvést
introduce stavit
introduce představovat
introduce představit
introduce oneself představit se
introduce topic přiblížit
introduce topic přibližovat
introduced představený
introduces představuje
introducing uvedení
introducing představující
introducing představujíce
introducing představování
introduction uvádění
introduction introdukce
introduction představení
introduction zavedení
introduction uvedení
introduction představování
introduction předmluva
introduction úvod
Introduction of biology biologizace
introductory uvozovací
introductory úvodní
introductory přípravný
introject introjekovat
intromit vsunout
introspect pozorovat se
introspection introspekce
introspection sebepozorování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy