Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
introspective sebezpytující
introspective sebepozorující
introspective introspektivní
introspectively introspektivní
introspectiveness introspektivnost
introversion introverze
introversion zaměření na sebe
introversion otočení dovnitř
introversive introverzní
introvert introvert
introvert introvertní
introvertive introverzní
intrude rušit
intrude obtěžovat
intrude vtlačit se
intrude vnutit se
intrude tlačit se
intrude into vetřít se
intrude into tlačit se do
intruder vetřelec
intruders vetřelci
intrusion vniknutí
intrusion rušení
intrusions rušení
intrusions dotěrnosti
intrusions obtěžování
intrusive dotěrný
intrusiveness dotěrnost
intubate intubovat
intubation intubace
intuition intuice
intuitionist zastánce intuicionizmu
intuitions intuice
intuitive intuitivní
intuitively intuitivně
intuitiveness intuitivnost
intumescence zduření
intumescence otok
Inuit inuité
inundate zaplavit
inundated zaplavený
inundating zaplavení
inundation inundace
inundation povodeň
inundation záplava
inundation area inundační území
inundation water inundační voda
inure navyknout
inutile neužitečný
inutility neužitečnost
invade vtrhnout
invade přepadnout
invade vpadnout
invade napadnout
invaded vtrhl
invaded vpadl
invaded napadl
invaded napadený
invader vetřelec
invader útočník
invader okupant
invader nájezdník
invaders vetřelci
invaders okupanti
invades proniká
invades napadá
invading napadající
invading nájezdní
invading invazní
invagination invaginace
invalid invalida
invalid invalidní
invalid neschopný
invalid neúčinný
invalid neplatný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy