Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
appendages přívěšky
appendant průvodný
appended připojil
appended připojený
appended přidaný
appended doplněný
appended dodaný
appendices dodatky
appendicitis zánět slepého střeva
appending připojující
appendix apendix
appendix přívěsek
appendix slepé střevo
appendix doplněk
appendix příloha
appendix dodatek
appendixes přílohy
appendixes dodatky
appendixes dodatek
appends připojuje
appertain příslušet
appetence žádostivost
appetence chtíč
appetency žádostivost
appetency chtíč
appetiser aperitiv
appetiser předkrm
appetising přitažlivý
appetising lákavý
appetite chuť k jídlu
appetite chuť
appetites chutě
appetizer předkrm
appetizer aperitiv
appetizing vábný
appetizing přitažlivý
appetizing lákavý
appetizing chutný
Appia příjmení
applaud přizvukovat
applaud chválit
applaud aplaudovat
applaud tleskat
applaud tleskat
applauded tleskal
applauded aplaudoval
applause potlesk
applause souhlas
apple jablko
apple butter jablečná povidla
apple core ohryzek
apple juice mošt
apple pie jablkový koláč
apple strudel jablečný závin
apple-pie order velmi příjemný
apple-pie order dobře uspořádaný
apple-tree jabloň
Appleby příjmení
applecart vůz na ovoce
applejack jablečný koňak
apples jablka
applesauce jablečný kompot
Appleton jméno
appliance aparát
appliance zařízení
appliance strojek
appliance spotřebič
appliance přístroj
appliance stocks zásoby zařízení
appliances spotřebiče
appliances přístroje
applicability použitelnost
applicable aplikovatelný
applicable upotřebitelný
applicable příslušný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy