Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
invertebrates bezobratlí
inverted převrácený
inverted obrácený
inverted invertovaný
inverted comma uvozovka
inverter převodník
inverter střídač
invertible schopný převrácení
invertible function prostá funkce
inverting invertování
invest investovat
invest investovat
invested vložený
invested investovaný
investigate zkoumat
investigate vyšetřovat
investigate zkoumat
investigated vyšetřený
investigated prošetřený
investigates vyšetřuje
investigating zkoumající
investigating vyšetřující
investigating prošetřující
investigation zkoumání
investigation vyšetřování
investigation šetření
investigation pátrání
investigation vyšetřování
investigations vyšetřování
investigative výzkumný
investigative vyšetřovací
investigator vyšetřovatel
investigatory vyšetřovatelský
investigatory vyšetřovací
investing investování
investiture investitura
investment investování
investment investice
investment investiční
investment bank investiční banka
investment in sth investice do čeho
investment trust investiční společnost
investment trust investiční trust
investments investice
investor investor
investors investoři
inveteracy zatvrzelost
inveteracy zarytost
inveteracy zakořeněnost
inveterate zarytý
inveterate notorický
invidious záviděníhodný
invidious nespravedlivý
invidious nenáviděný
invigilate dohlížet při zkouškách
invigilator dozor při testu
invigorate povzbudit
invigorate osvěžit
invigoratingly oživeně
invincibility nepřemožitelnost
invincibility neporazitelnost
invincible nepřemožitelný
invincible neporazitelný
inviolability neporušitelnost
inviolable neporušitelný
inviolate nedotčený
inviscid nelepkavý
invisibility neviditelnost
invisible neviditelný
invisible ink neviditelný inkoust
invisibleness neviditelnost
invisibly neviditelně
invitation pozvánka
invitation pozvání
invitational určený pro zvané

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy