Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
invitations pozvání
invite zvát
invite pozvat
invite out pozvat
invited pozvaný
invited pozván
invitee pozvaný
invites zve
inviting zvoucí
inviting přitažlivý
inviting lákavý
invitingly svůdně
invitingly přitažlivě
invocation vyzývání
invocation vyvolání
invoice účet
invoice fakturovat
invoice fakturovat
invoice faktura
invoiced účtovaný
invoiced fakturovaný
invoices faktury
invoicing fakturování
invoicing fakturace
invokable vyvolatelný
invokable evokovatelný
invoke vyvolat
invoke odvolávat
invoke dovolávat
invoked vyvolaný
invoker vyvolávač
invokes vyvolává
invoking vyvolání
involuntarily mimoděk
involuntarily nedobrovolně
involuntariness nedobrovolnost
involuntary nechtěný
involuntary nedobrovolný
involuntary bezděčný
involuntary risk nedobrovolné riziko
involute spletitý
involution zamotanost
involution umocňování
involve vyžádat
involve umocnit
involve zainteresovat
involve implikovat
involve týkat se
involve zahrnovat
involve vyžadovat
involved zapojený
involved zúčastněný
involved zahrnutý
involved in spojený s
involvement spoluodpovědnost
involvement angažovanost
involvement obsažení
involvement zapojení
involves zahrnuje
involving zahrnující
invulnerability nezranitelnost
invulnerable nezranitelný
inward dovnitř
inward vnitřní
inward-looking introspektivní
inwardly vnitřně
inwardness niternost
inwardness duchovnost
inwards dovnitř
inweave protkat
inweave vetkat
inwrought ozdobený
Io Io
iodic jodičný
iodide jodid

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy