Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
iodinate jódovat
iodine jód
iodine water jodová voda
iodize jódovat
iodoform jodoform
ion ion
ion iont
ion exchange výměna iontů (vodárenství)
ionexchange filter ionexový filtr
ionexchanger měnič iontů
ionexchanger ionex
Ionian Iónský
Ionian jónský
ionic iontový
ionisation ionizace
ionise ionizovat
ionised ionizovaný
ionised ionizoval
ionising ionizující
ionization ionizace
ionize ionisovat
ionize ionizovat
ionized ionizovaný
ionized ionizoval
ionizing radiation ionizující záření
ionizing radiation detector detektor ionizujícího záření
ionosphere ionosféra
ions ionty
iontophoresis iontoforéza
iota jota
IOU I Owe yoU
IOW In Other Words
Iowa okres v USA
Iowa stát v USA
IPA (International Phonetic Alphabet) mezinárodní fonetická abeceda
IPO primární emise CP
IPPC integrovaná prevence a kontrola znečištění
ipso facto tím samým faktem
ipso facto už tím
Ipswich město - Velká Británie
IPT Integrated Product Team
IPU Integrated Power Unit
IQ inteligenční kvocient
IR Infrared
IRA Irish Republican Army
IRAD Independent Research and Development
IRADS Infrared Attack & Designation System (F-117)
Iran Írán
Iranian Íránka
Iranian Íránec
Iraq Irák
irascible vznětlivý
irascible vzpurny
irate vzteklý
irate zlostný
irate rozzlobený
IRCM Infrared Countermeasures
ire hněv
ire zloba
Ireland Island
Ireland Ireland
Ireland Irsko
Irene Irena
Irene Irene
irenic mirumilovny
IRI Ionospheric Research Instrument
iridectomy iridektomie
iridescence měňavost
iridescence barevná hra
iridescent irizující
iridescent barvitý
iridic duhovkový
iridium iridium
iridokeratitis iridokeratitida
iridotomy iridotomie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy