Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
iris duhovka
iris clona
irises kosatce
irises duhovky oka
Irish Irština
Irish Irové
Irish irský
Irish Irish
Irish coffee irská káva
Irish Sea Irské moře
Irishman Ir
Irishmen Irové
Irishwoman Irka
irk nudit
irksome protivný
irksome mrzutý
irksomeness protivnost
Irkutsk město - Rusko
IRL In Real Life
Irma ženské křestní jméno
iron železo
iron železný
iron žehlit
iron žehlička
iron vyžehlit
Iron Age doba železná
iron lung železné plíce
iron nail hřebík
iron out vyžehlit
iron out doladit
iron works huť
ironclad pancéřový
ironclad pancéřovaný
ironclad obrněný
ironed žehlil
ironic ironický
ironical ironický
ironically ironicky
ironies ironie
ironing žehlení
ironing board žehlicí prkno
ironing-board žehlicí prkno
ironmonger železářství
ironmongery železářství
irons železa
ironside silák
ironstone železná ruda
ironwood habrovec
ironwood habr
ironwork kování
ironwork železný výrobek
ironworker železář
ironworks železárny
irony ironie
IROOC I ve Run Out Of Cigarettes
Iroquois okres v USA
IRP integované plánování zdrojů
irradiance ozáření
irradiate ozařovat
irradiate ozářit
irradiate osvítit
irradiated ozářený
irradiation ozáření
irradiation iradiace
irradiator ozařovač
irrational iracionální
irrational number iracionální číslo
irrationality nerozumnost
irrationally iracionálně
irreclaimable nepolepšitelný
irreclaimable nenapravitelný
irreconcilability nesmiřitelnost
irreconcilable neslučitelný
irrecoverable nenahraditelný
irrecoverable nenávratný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy