Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
irrecoverable nedobytný
irrecoverably nenávratně
irredeemable nevykupitelný
irredeemable neodčinitelný
irredeemably nenapravitelně
irredentism iredentismus
irredentist iredentistický
irreducibility neredukovatelnost
irreducible nesnížitelný
irreducibly nesnížitelně
irrefragable nezvratný
irrefragable nepopiratelný
irrefragable nevyvratitelný
irrefutable nevyvratitelný
irregardless bez ohledu na
irregular protiprávní
irregular nepravidelný
irregularities nepravidelnosti
irregularity protiprávnost
irregularity nepravidelnost
irregularly nepravidelně
irrelevance nepodstatnost
irrelevance nedůležitost
irrelevance irelevance
irrelevance bezvýznamnost
irrelevancy irelevance
irrelevancy bezvýznamnost
irrelevant externality
irrelevant irlevantní
irrelevant nezávažný
irrelevant nepodstatný
irrelevant nemístný
irrelevant nedůležitý
irrelevant irelevantní
irrelevant bezvýznamný
irrelevant nevýznamný
irrelevantly nepodstatně
irreligion nevěrectví
irreligion bezbožnost
irreligious bezbožný
irremediable nevyléčitelný
irremovable neodstranitelný
irreparable nenapravitelný
irreparably nenapravitelně
irreplaceable nenahraditelný
irreplaceableness nenahraditelnost
irrepressible nezkrotný
irrepressibly nezkrotně
irreproachable bezúhonný
irreproachably bezúhonně
irresistibility neodolatelnost
irresistible nepřekonatelný
irresistible neodolatelný
irresistibly neodolatelně
irresolute váhavý
irresolute nerozhodný
irresolutely nerozhodně
irresoluteness váhavost
irresoluteness nerozhodnost
irresoluteness kolísavost
irresolution nerozhodnost
irresolvable neřešitelný
irresolvable neanalyzovatelný
irrespective bezohledný
irrespective nehledě
irrespective of bez ohledu na
irrespectively bez ohledu na
irresponsibility nezodpovědnost
irresponsibility neodpovědnost
irresponsible neodpovědný
irresponsible nezodpovědný
irresponsible nespolehlivý
irresponsibly nezodpovědně
irresponsibly bezohledně
irretrievable nenapravitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy