Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
irritate popudit
irritate provokovat
irritate iritovat
irritate vyvolat reakci na podráždění
irritate zanítit
irritate dráždit
irritated podrážděný
irritated iritovaný
irritatedly podrážděně
irritates irituje
irritates ruší
irritating rozčilující
irritating dráždivý
irritatingly provokativně
irritation iritace
irritation dráždění
irritation podráždění
irritation dráždidlo
irritation dráždící věc
irritation podrážděnost
irritative dráždivý
irruption vpád
IRS úřad vybírající daně v USA
IRS Internal Revenue Service
IRS daňový úřad
IRS berňák
IRST Infrared Search and Track
Irvin Irvin
Irvine Irvine
Irving Irving
Irwin Irwin
is je
is able může
is afraid bojí se
is allowed smí
is burning hoří
is going on děje se
is happening děje se
is missing chybí
is not není
is that not so? že ne
is that not so? že jo?
is that not so? že ano?
ISA Instrumentation Society of America
Isaac Izák
Isaacs Isaacs
Isaacson Isaacson
Isabel Isabel
isabella izabela
Isabella Isabella
Isadore Isadore
ISAGN I See A Great Need Organisation Internationale de Normalisation
Isaiah Isaiah
ISBN identifikační číslo knihy
ischaemia ischémie
ischaemic ischemický
ischemia ischémie
ischemic ischemický
ischiac sedací
ischial sedací
Ishmael Izmael
Ising Ising
isinglass slída
Isis ženské křestní jméno
Islam islámský
Islam Islam
Islamabad hl.m. - Pákistán
Islamic muslimský
Islamism Islámství
island ostrovní
island ostrůvek
island ostrov
islander ostrovan
islanders ostrované
islands ostrovy

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy