Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
isle ostrov
Isle of Man Ostrov Man
isles ostrovy
islet ostrůvek
ism ismus
isn t není
isn t allowed nesmí
isn t it surely copak ne-
ISO In Search Of
iso-profit isokvanta
isobar izobara
isobar izobar
isobaric izobarický
isobath izobata
isobutylene izobutylen
isochromatic izochromatický
isochromatic stejnobarevný
isochronal soudobý
isochronal současný
isochronal izochronní
isochrone izochrona
isochronous izochronní
isocost line nákladová izočára (čára stejných nákladů)
isocyclic izocyklický
isodynamic izodynamický
isohione izochiona
isohyet izohyeta
isolable izolovatelný
isolate odloučit
isolate ojedinělý
isolate oddělit
isolate izolovat
isolated oddělený
isolated separovaný
isolated odloučený
isolated samostatný
isolated izolovaný
isolated drainage ojedinělá drenáž
isolated system izolovaný systém
isolating izolující
isolation osamocení
isolation separace
isolation odloučení
isolation izolace
isolation paradox paradox izolace
isolationism izolacionizmus
isolationist izolacionista
isolationistic izolacionistický
isolator izolátor
isolator isolátor
isolator izolační prostředek
isolator těsnění
isolator odpojovač
isoleucine izoleucin
isoline izolinie
isomer izomer
isomeric izomerní
isomerism izomerie
isomerize izomerizovat
isometric izometrický
isometrically izometricky
isomorphic izomorfní
isomorphism shoda
isomorphism izomorfizmus
isomorphism izomorfismus
isomorphous izomorfní
isoperimetrical isoperimetrický
isopod stejnonožec
isoquant izokvanta
isosaprobity izosaprobita
isosceles rovnoramenný
isosceles triangle rovnoramenný trojúhelník
isostatic izostatický
isotache izotacha
isotherm izoterma

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy