Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
isothermal izotermický
isothermal izotermální
isothermally izotermicky
isotonic izotonický
isotonic concentration izotonická koncentrace
isotope izotop
isotopes izotopy
isotopic izotropní
isotopic izotopový
isotopic izotopický
isotropic izotropní
isotropically izotropicky
isotropous izotropní
isotropy izotropie
ISP Internet Service Provider
Israel izraelský
Israel Israel
Israel Izrael
Israeli izraelský
Israeli Izraelština
Israeli Izraelka
Israeli Izraelec
ISS Integrated Sensor System
issuable sporný
issuance vydání
issuance výdej
issuance vydávání
issue spor
issue vydávat
issue záležitost
issue problematika
issue sporný bod
issue sporná otázka
issue předmět sporu
issue problém
issue uveřejnit
issue uveřejnění
issue důsledek
issue předmět hovoru
issue náklad
issue potomek
issue výtok
issue vydat
issue téma
issue předmět
issue dát do oběhu
issue číslo
issue otázka
issue problém
issue emise
issue uveřejní
issue vycházet
issue výsledek
issue výstup
issue východ
issued vydaný
issued vydal
issued emitovaný
issuer vydavatel
issuer emitent
issues vystavuje
issues vydává
issuing vydávání
issuing výdej
Istanbul Istanbul
Istanbul město - Turecko
Istanbul Cařihrad
ISTD Integrated Space Technology Demonstration
ISTF Integrated Space Technology Flights
isthmus úžina
ISTM It Seems To Me
ISTR I Seem To Remember
it to
it ono
IT information technology

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy