Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
abdominal muscle břišní svaly
abdominal wall břišní stěna
abdominous břichatý
abduct unést
abducted unesen
abduction únos
abductions abdukce
abductions odtažení
abductions upažení
abductor únosce
abductors únosci
abducts odtahovat
abeam ze strany
abecedarian žák
abecedarian začátečník
abecedarian abecední
abed v posteli
abed upoután na lůžko
Abel Ábel
abele topol bílý
Abelian týkající se Ábela
Abelian group abelovská grupa
abelmosk ibišek
Abelson Abelson
abend abnormální ukončení
Aberdeen Aberdeen
Aberdeen město - Velká Británie
Abernathy Abernathy
aberrance vyšinutí
aberrance odchylka
aberrance deviace
aberrancy poblouznění
aberrancy odchylka
aberrant vyšinutý
aberrant aberující
aberrant nenormální
aberration aberace
aberration odchylka
aberration úchylka
abet ponoukat
abet navádět
abetment ponoukání
abetment podněcování
abetted napomáhal
abetter spoluviník
abetting napomáhání
abetting navádějící
abettor spoluviník
abettor podněcovatel
abeyance latentní stav
abeyance nerozhodnutý stav
abfarad absolutní farad
abhenry absolutní henry
abhor ošklivit si
abhor děsit se
abhorred ošklivil si
abhorrence averze
abhorrence odpor
abhorrent odporný
abidance dodržování
abidance setrvávání
abide snést
abide vystát
abide vyčkat
abide dodržet
abide strpět
abide dodržovat
abide vydržet
abide snášet
abide by respektovat
abide by dodržovat
abide by zůstat věrný
abide by řídit se
abide by být věrný
abided strpěl

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy