Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
applicable vhodný
applicable použitelný
applicable to vhodný pro
applicably použitelně
applicably vhodně
applicably příslušně
applicant uchazeč
applicant žadatel
applicants žadatelé
applicants kandidáti
applicants uchazeči
application užití
application použití
application aplikační program
application přihláška
application žádost
application program
application aplikace
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applicative příslušný
applicative praktický
applicator štěteček
applicator aplikátor
applicator kosmetický aplikátor
applicator štětec
applied požádal
applied aplikovaný
applied art užité umění
applied mathematics aplikovaná matematika
applier žadatel
applier nanášeč
applies aplikuje
applies to týče se
applique ozdobná nášivka
applique našívání
apply uplatnit
apply používat
apply nanášet
apply vztahovat se
apply ucházet se
apply nanést
apply žádat
apply aplikovat
apply žádat
apply upotřebit
apply použít
apply obrátit se na
apply for přihlásit
apply for žádat o
apply to připisovat
apply to týkat se
applying upotřebení
appoint ustanovit
appoint stanovit
appoint vybavit
appoint zařídit
appoint vyjmenovat
appoint určit
appoint sjednat
appoint pojmenovat
appoint jmenovat
appoint a committee jmenovat výbor
appointed ustavený
appointed určený
appointed stanovený
appointed jmenovaný
appointee pověřenec
appointee jmenovaný kandidát
appointee přijatý uchazeč
appointees pověřenci
appointees přijatí uchazeči
appointing stanovující
appointing jmenující
appointive jmenovací
appointment úmluva

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy