Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
appointment ustanovení
appointment setkání
appointment rande
appointment jmenování
appointment schůzka
appointments schůzky
appoints ustanovuje
Appomattox okres v USA
apportion rozvrhnout
apportion rozdělit
apportion přidělit
apportioned rozdělil
apportioned přidělený
apportionment rozdělení
appose přiložit - archaicky
apposed přiložil - archaicky
apposite výstižný
apposite přiléhavý
appositeness výstižnost
apposition apozice
apposition slovní přístavek
appraisal ocenění
appraisal odhad
appraisal posouzení
appraisal odhad
appraisals posouzení
appraisals odhady
appraise odhadnout
appraise zhodnotit
appraise ocenit
appraised zhodnotil
appraised ocenil
appraisement ohodnocení
appraisement ocenění
appraiser odhadce
appraiser znalec
appraising ocenění
appreciable znatelný
appreciable ocenitelný
appreciably znatelně
appreciably patrně
appreciate ohodnotit
appreciate zhodnocovat se
appreciate uvědomovat si
appreciate uvědomit si
appreciate získat na hodnotě
appreciate docenit
appreciate vážit si
appreciate uznávat
appreciate uznat
appreciate stoupnout
appreciate oceňovat
appreciate ocenit
appreciate hodnotit
appreciated ohodnotil
appreciated uspokojující
appreciated oceněný
appreciates oceňuje
appreciating ocenění
appreciation vděčnost
appreciation uznání
appreciation porozumění
appreciation hodnocení
appreciation zhodnocení uznání
appreciation stoupnutí v ceně
appreciation ocenění
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
appreciative vděčný
appreciatively vděčně
appreciatory uznalý
appreciatory vnímavý
appreciatory vnímající
appreciatory vděčný
apprehend tušit
apprehend rozumět

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy