Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
joie de vivre radost ze života
join spojovat
join spojit
join připojit
join přidat se
join přidat
join up spojit
join up sloučit
joined spojený
joined spojen
joiner truhlář
joiner připojující se osoba
joiners připojující se osoby
joinery truhlářství
joining pouto
joining svazek
joining spojení
joining spoj
joins připojuje
joint spojený
joint společný
joint kloub
joint pajzl
joint and several liability přísná
joint and several liability doctrine doktrina spojené a individuální zodpovědnosti
joint consumption společná spotřeba
joint implementation společná implementace
joint owner spolumajitel
joint stock company akciová společnost
joint venture společný podnik
joint-owner spolumajitel
joint-stock akciový
joint-stock company akciová společnost
joint-stock company druh obchodní společnosti
jointed spojený
jointed skloubený
jointed porcovaný
jointing spojování
jointly společně
joints klouby
joints spoje
joist trám
joist nosník
joke žert
joke šprým
joke psina
joke šprýmovat
joke žertovat
joke anekdota
joke legrace
joke vtip
joked žertoval
joker žolík
joker vtipálek
jokers žolíci
jokers vtipálci
jokes vtipy
jokey směšný
jokey neberoucí nic vážně
jokier směšnější
joking žertující
joking šprýmovný
jokingly žertovně
jokingly šprýmovně
joky žertovně
Joliet Joliet
Jolla Jolla
jollier zábavnější
jollier veselejší
jolliest nejveselejší
jollification veselá oslava
jollification mejdan
jollily vesele
jolliness veselost
jolliness rozjařenost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy