Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
joyriding ježdění autem pro radost
joys radosti
joystick pákový ovladač
joystick joystick
joysticks pákové ovladače
JP smírčí soudce
ju-ju mariánka
Juan Juan
Juan mužské křestní jméno špan. původu
Juanita ženské křestní jméno
Juarez Juarez
jubilant jásavý
jubilantly jásavě
jubilate jásat
jubilation jásání
jubilation jásot
jubilee jubileum
Judaea Judsko
Judah Judah
Judah Jakubův čtvrtý syn
Judaic židovský
Judaical židovský
Judaism židovství
Judas Jidáš
Judas Iscariot zrádce Ježíše
Judd Judd
judder otřes
Jude Jude
Jude jeden z apoštolů
Judea Judea
Judea Judsko
judge oceňovat
judge posuzovat
judge rozhodčí
judge posoudit
judge soudkyně
judge soudit
judge soudce
judged souzený
judgement mínění
judgement posudek
judgement rozsudek
judgement úsudek
judgement soud
judgemental odsuzující
judgemental kritizující
judgements rozsudky
judgements úsudky
judgements posudky
judges soudci
Judges kniha starého zákona
judgeship pozice soudce
judging souzení
judgment soudnost
judgment soud
judgment rozsudek
judgment odhad
judgment nález
judgment soudní rozhodnutí
Judgment Day Den zúčtování
judgmental úsudkový
judgmentally úsudkově
judgments soudy
judgments posudky
judicatory soudní
judicatory soudní dvůr
judicatory soudní moc
judicature soudnictví
judicature soudcovská pravomoc
judicial soudní
judicial blunders justiční chyby
judicially soudně
judiciary soudnictví
judiciary soudní
judiciary soudní moc

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy