Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
judicious rozvážný
judicious soudný
judiciously soudně
judiciousness uvážlivost
judiciousness soudnost
judiciousness rozumnost
judiciousness kritičnost
Judith Judit
Judith Jitka
Judith ženské křestní jméno
judo džudo
Judson Judson
Judy Jitka
Judy Judy
jug džbán
jugful plný džbán
juggernaut moloch
juggernaut obrovská síla
juggernaut kolos
juggernaut běs
juggle žonglovat
juggle podvod
juggled žongloval
juggler žonglér
juggler kejklíř
juggler eskamotér
jugglers žongléři
jugglery žonglování
juggling žonglování
juggling žonglérství
juggs velká prsa
Jugoslavia Jugoslávie
jugs ňadra
jugs prsa
jugular krční
jugular zranitelné místo
jugular vein krční žíla
juice alkohol
juice šťáva
juice džus
juiced obsahující džus
juicer odšťavovač
juices šťávy
juicier šťavnatější
juiciest nejšťavnatější
juicily šťavnatě
juiciness šťavnatost
juicy zajímavý
juicy pikantní
juicy šťavnatý
jujitsu metoda sebeobrany beze zbraně
jujube jujuba
jujutsu druh bojového umění
juke box stroj na mince hrající desky
jukebox hrací automat
Jukes Jukes
julep slazený osvěžující nápoj
Jules Jules
Julia Julie
Julia Julia
Julian Julian
Julie ženské křestní jméno
julienne rozkrájet na plátky
Juliet Julie
Juliet Juliet
Julio Julio
Julius Julius
July červencový
July July
July červenec
jumble míchat
jumble směsice
jumble přeházet
jumble promíchat
jumble nepřehledné množství věcí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy