Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
jumble míchanice
jumble harampádí
jumble sušenka tvaru prstenu
jumble náhodně rozmístit
jumbled neuspořádané
jumbo obrovský
jumbo obrovitý
jumbo velké tryskové letadlo
jump vzestup
jump skok
jump skočit
jump skákat
jump at the chance chopit se příležitost
jump in naskočit
jump off zahájit
jump off seskočit
jump on vyskočit
jump rope švihadlo
jump shot hod z výskoku v basketbalu
jump state nestálý (skokový) stav
jump the gun předčasně vystartovat
jump through proskočit
jump-off start
jump-start start automobilu z vnější baterie
jumped skočil
jumper propojka
jumper převáděcí vodič
jumper skokan
jumper svetr
jumper cable propojovací kabel
jumper cables propojovací kabely
jumpers dětské oblečení
jumpily nervózně
jumpiness nervozita
jumping skákání
jumping skákající
jumping bean semeno mexického keře
jumping jack loutka
jumping-off place místo startu expedice či podnikání
jumps skáče
jumpsuit oblek parašutisty
jumpy nervózní
jumpy nesvůj
Jun Jun
junco druh malé pěnkavy
junction spojení
junction přípojka
junction křižovatka
junctions přípojky
juncture důležitý okamžik
junctures důležité okamžiky
June červnový
June June
June červen
Juneau hl.m. - Alaska v USA
Juneau Juneau
Junes Junes
Jung Jung
Jung psycholog Carl Jung
jungle styl hudby
jungle džungle
jungle gym prolézačka
jungles džungle
jungly džunglovitý
junior dorostenec
junior juniorský
junior mladší
junior junior
junior college dvouletá vysoká škola
junior high 7. a 8. stupeň střední školy v USA
junior high school 7. a 8. stupeň střední školy v USA
junior varsity nižší univerzitní sportovní tým
juniors junioři
juniper jalovec
junk sběrné suroviny

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy