Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
junk haraburdí
junk harampádí
junk veteš
junk odpad
junk kýč
junk krámy
junk brak
junk bond podřadná obligace
junk bond rizikový dluhopis
junk food bufetová strava
junk mail reklamní pošta
junker rachotina
junkers stará auta
junket tvaroh se smetanou
junket výlet za podnikové peníze
junkie narkoman
junkie feťák
junkies feťáci
junky feťák
junkyard skládka
junkyard smetiště
Juno ochránkyně manželství v Římské mytologii
junta junta
Jupiter Jupiter
Jura Jura
Jura Jurassic
jural právní
jural juristický
Juras Juras
Jurassic jurský
juridic soudní
juridic týkající se fungování soudu
juridical právnický
juridically právnicky
juries poroty
jurisdiction jurisdikce
jurisdiction soudní pravomoc
jurisdictional jurisdikční
jurisdictions soudní pravomoci
jurisprudence právnictví
jurisprudence právní věda
jurisprudence jurisprudence
jurisprudence soudnictví
jurisprudential jurisprudenční
jurist soudce
jurist právník
jurist právní
jurist advokát
juristic právnický
juror porotce
jurors porotci
jury porota
jury box lavice porotců
jury duty civilní povinnost sloužit v porotě
jury-rig provizorně postavená věc
jury-rigged provizorně postavené
juryman porotce
jurymen porotci
jurywoman porotkyně
jussive příkaz
just důvodný
just téměř
just skoro
just znova
just spravedlivý
just právě
just jenom
just hned
just pouze
just zrovna
just jen
just akorát
just a little bit trošičku
just about skoro
just about přibližně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy