Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
just in case pro každý případ
just like zrovna tak
just like tak jako
just now právě
just now zrovna
just so právě tak
just-in-time právě včas
justice spravedlnost
justice právo
justice soudce
justiciary soudnictví
justifiability ospravedlnitelnost
justifiable omluvitelný
justifiable ospravedlnitelný
justifiably ospravedlnitelně
justifiably omluvitelně
justification ospravedlnění
justification odůvodnění
justifications ospravedlnění
justificatory ospravedlňující
justified ospravedlněný
justified oprávněný
justifier ospravedlnitel
justifier obhájce
justifiers obhájci
justifies ospravedlňuje
justify oprávnit
justify omlouvat
justify ospravedlňovat
justify ospravedlnit
justifying ospravedlňující
Justin Justin
Justine Justine
justly zaslouženě
justly oprávněně
justly spravedlivě
justness správnost
justness spravedlivost
justness kvalita bytí čestným a spravedlivým
jut vystupovat
jut vybíhat
jut out vyčnívat
jut out trčet
jut out čnít
jute juta
Jutish nářečí staré angličtiny
Jutland poloostrov s Dánskem
jutting vystupující
jutting vyčnívání
jutting vyčnívající
juvenile nedospělý
juvenile mladistvý
juvenile delinquency kriminalita mladistvých
juvenile delinquent mladistvý delikvent
juvenile water juvenilní voda
juveniles mláďata
juvenility mladistvost
juvie mladistvý
juxtapose položit
juxtapose klást
juxtapose vzájemně srovnávat
juxtapose stavět vedle sebe
juxtaposed vzájemně srovnaný
juxtaposes staví vedle sebe
juxtaposing pokládající
juxtaposing kladoucí
juxtaposition přirovnání
juxtaposition položení vedle sebe
K K
kabob kebab
Kabul Kábul
Kabyle Kabylština
Kabyle Kabyl
kaffeeklatch kávový dýchánek
kaffeeklatsch kávový dýchánek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy