Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
apprehend zatknout
apprehend pochopit
apprehend dopadnout
apprehended zatkl
apprehended zatčený
apprehensible pochopitelný
apprehension vnímání
apprehension předtucha
apprehension obava
apprehension chápání
apprehension chápavost
apprehension porozumění
apprehension úzkostlivost
apprehensive chápavý
apprehensive chápající
apprehensive úzkostlivý
apprehensively úzkostně
apprehensively úzkostlivě
apprentice učeň
apprentice nováček
apprentices učedníci
apprenticeship učení
apprise oznámit
apprised oznámil
apprised informoval
apprize vážit si
apprize of informovat o
approach příjezd
approach přiblížit
approach přibližování
approach aproximovat
approach přistoupit k
approach postoj
approach blížit se k
approach přistoupit
approach přikročit
approach blížení
approach koncepce
approach cesta
approach postup
approach příchod
approach přistupovat
approach přístup
approach přiblížit se k
approach přiblížení
approach pojetí
approach obrátit se na
approach blížit se
approachability přístupnost
approachability vlídnost
approachable přístupný
approached přijel
approached přišel
approached přiblížil se
approaches přistupuje
approaches přijíždí
approaches přichází
approaches blíží se
approaching blížící se
approaching přibližuje
approbate schvalovat
approbate uznat
approbate schválit
approbation souhlas
approbation schválení
approbation pochvala
approbatory schvalující
appropriate odpovídající
appropriate patřičný
appropriate přivlastnit
appropriate vhodný
appropriate přiměřený
appropriate for vyhradit
appropriately přiměřeně
appropriately přibližně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy