Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
keep hlídat
keep uschovat
keep dodržovat
keep pokračovat v něčem
keep keep/kept/kept
keep chovat
keep zachovat
keep udržovat
keep udržet
keep držet
keep a low profile držet se zpátky
keep a promise dostát slibu
keep a promise dodržet slib
keep a secret zachovat tajemství
keep a secret udržet v tajnosti
keep an eye on dohlížet na
keep an eye on dohlédnout na
keep an eye on sledovat stále
keep an eye on bdít nad
keep apart oddělit od sebe
keep at držet
keep away nenechat vstoupit
keep away nenechat přiblížit
keep away nedovolit vstoupit
keep back uschovat
keep back tajit
keep company dělat společnost
keep down utlačovat
keep down utiskovat
keep down uhasit
keep down potlačovat
keep down omezovat
keep down tlačit dolů
keep going udržovat v provozu
keep going udržovat v chodu
keep going držet se nad vodou
keep ground neustoupit
keep guard mít hlídku
keep guard být na stráži
keep head down zalézt za pec
keep in udržovat
keep in uchovávat
keep in touch být v kontaktu
keep mum mlčet jak hrob
keep off nevstupovat
keep off nepřibližovat se
keep off nenechat přiblížit
keep on zůstávat
keep on zaměstnávat dále
keep on setrvat v
keep one s distance nepřibližovat se
keep one s eyes open dívat se dobře
keep one s ground neustoupit
keep oneself udržovat se
keep oneself udržet se
keep out nevstupovat
keep out nevcházet
keep quiet být zticha
keep quiet uchovat v tajnosti
keep quiet dej pokoj
keep quiet chovat se tiše
keep tabs on vést v evidenci
keep tabs on dozírat na
keep to oneself nechat si pro sebe
keep track of sledovat
keep up zachovat
keep up with držet krok s
keep watch hlídat
keeper kustod
keeper držitel
keepers držitelé
keeping péče
keeping provozování
keeping úschova
keeping vydržování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy