Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
kerf zářez
kerf rýha
kerfuffle panika
kerfuffle povyk
Kermit mužské křestní jméno
kern jádro
kernel pecka
kernel jádro
kernels jádra
Kernighan Kernighan
kerning kerning
kerosene petrolej
kerosine petrolej
Kerr Kerr
Kessler Kessler
kestrel poštolka
kestrel poštolka obecná
ketch druh plachetnice
ketchup protlak
ketchup kečup
ketone keton
ketosis ketóza
Kettering Kettering
kettle konvice
kettledrum tympán
kettleful plná konvice
kettleful množství konvice
kettles kotlíky
Kevin Kevin
KEW Kinetic Energy Weapon
Kewaunee okres v USA
key hlavní
key klíčový
key klávesa
key klíč
key významný
key ring kroužek na klíče
key signature podpis klíče
keyboard klaviatura
keyboard klávesy
keyboard klávesnice
keyboarder osoba píšící na počítači
keyboardist osoba hrající na klávesy
keyboards klávesnice
keyed zaklínovaný
keyed up nedočkavý
Keyes Keyes
keyhole klíčová dírka
keying klíčování
keynesians keynesiánci
keynote hlavní myšlenka
keynote základní myšlenka
keynote address vyslovení základní myšlenky
keynote speech vyslovení základní myšlenky
keypad klávesnice
keypads klávesnice
keypunch děrovač
keypuncher děrovač
keys klíče
keystone podstata
keystroke úhoz
keystroke stisknutí klávesy
keystrokes úhozy
keyway drážka pro klíč
keyword klíčové slovo
keywords klíčová slova
KGB sovětská tajná policie
khaki khaki
khan velký hostinec pro karavany
Kharkov Charkov
Khartoum hl.m. - Súdán
khi chí
kHz kiloherth
Kiana Kiana
kibble železný hornický kbelík

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy