Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Kilroy was here byl tu Kilroy
kilt suknice
kilt skotská sukně
kilt plisovat
kilt kilt
kilt skotská suknice
kilter pořádek
kilts kilty
Kim Kim
Kimball Kimball
Kimberly Kimberly
kimono kimono
kin rodina
kin příbuzenstvo
kin příbuzní
kinaesthesia kinestézie
kinaesthesis kinestézie
kinaesthetic kinestetický
kinase kináza
kind žánr
kind způsob
kind třída
kind typ
kind skupina
kind rod
kind naturálie
kind kategorie
kind přátelský
kind ohleduplný
kind milý
kind vlídný
kind odrůda
kind laskavý
kind laskav
kind hodný
kind druh
kind of druh
kind of trochu
kind-hearted dobrosrdečný
kind-heartedly dobrosrdečně
kind-heartedness dobrosrdečnost
kinda trochu
kinder děti - z Němčiny
kinder děti - převzato z Němčiny
kindergarten školka
kindergarten elementární
kindergarten mateřská škola
kindergartener učitelka mateřské školy
kindergartner učitelka mateřské školy
kindest nejlaskavější
kindhearted dobrosrdečný
kindheartedly dobrosrdečně
kindheartedness dobrosrdečnost
kindle zapalovat
kindle zapálit
kindled roznítil
kindled roznícený
kindles rozněcuje
kindlier vlídnější
kindliest nejlaskavější
kindliness laskavost
kindling roznícení
kindling rozněcující
kindly vlídně
kindly přátelsky
kindly dobrosrdečně
kindly laskavě
kindness dobrota
kindness vlídnost
kindness laskavost
kindred příbuzní
kindred příbuzenstvo
kindred spřízněný
kindred příbuzný
kindred přízeň

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy