Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
kinds druhy
kine skot
kinematic kinematický
kinematics kinematika
kinescope kineskop
kinesiology kineziologie
kinesis kineze
kinesthesia kinestezie
kinesthesis kinestetický
kinesthetic kinestetický
kinetic kinetický
kinetic energy kinetická energie
kinetically kineticky
kinetics kinetika
kinfolk příbuzní
kinfolks příbuzní
king král
king-size extra velký
king-sized extra velký
kingcup blatouch
kingdom království
kingdoms království
kingfisher ledňáček
kinglike královský
kingly královský
kingpin šéf
kingpin klíčová osoba
kings králové
Kingsbury Kingsbury
kingship hodnost krále
Kingsley Kingsley
Kingston hl.m. - Jamaika
Kingston Kingston
Kingston upon Hull město - Velká Británie
Kingstown hl.m. - Svatý Vincent
Kingwood Kingwood
kink zvláštnost
kink smyčka
kink up zkroutit
kinkajou kynkažu
kinked demand curve zalomená poptávková křivka
kinkily zvláštně
kinkiness zvrácenost
kinkiness zvláštnost
kinkiness výstřednost
kinkiness perverzita
kinky výstřední
kinky perverzní
kinky kudrnáč
kinky kudrnatý
kinky zvrácený
kinky zvrhlý
kinky zvláštní
Kinney Kinney
Kinsey Kinsey
kinsfolk příbuzenstvo
Kinshasa hl.m. - Kongo
kinship příbuzenství
kinship spřízněnost
kinship příbuznost
kinsman mužský příbuzný
kinsmen příbuzní
kinswoman ženská příbuzná
kiosk stánek
Kiowa okres v USA
kip spánek
kip peníze v Laosu
Kipling Kipling
kipper uzený sleď
kipper uzenáč
kippered uzená např. ryba
Kirby Kirby
Kirchner Kirchner
Kirchoff Kirchoff
Kiribati Kiribati

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy