Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
knelt klečel
knelt kneel/knelt/knelt
knew znal
knew know/knew/known
knew věděl
knick-knack zvláštní maličkost
knick-knack tretka
Knickerbocker Knickerbocker
knickerbockers pumpky
knickers kalhotky
knickknack zvláštní maličkost
knife nůž
knifed pobodaný
knifepoint s nožem v ruce
knifes nože
knifing pobodání
knight rytíř
knight jezdec
knight-errant rytířský dobrodruh
knighted povýšený na rytíře
knighthood rytířství
knighting povýšení na rytíře
knightliness rytířskost
knightly rytířský
knights rytíři
knights-errant rytířský dobrodruh
knish druh nesladkého pečiva
knit knit/knit/knit
knit uplést
knit plést
knits plete
knitted pletl
knitted pletený
knitter pletař
knitting pletení
knitting needle jehlice
knitting needle pletací jehla
knitting-needle jehlice
knitwear pletené zboží
knives nože
knob tlačítko
knob vyboulit
knob suk
knob knoflík
knob hrudka
knob bulka
knob kulatá klika dveří
knobble hrudka
knobbly sukovitý
knobby sukovitý
knobby hrbolatý
knobs knoflíky
knobs hrboly
knock srazit se
knock vyrazit
knock vytlouci
knock zaklepat
knock klepat
knock bušit
knock about třískat
knock about otloukat
knock against srazit se s
knock at bouchat
knock down porážet
knock down porazit
knock down bourat
knock off zlevnit
knock off nechat
knock off zabít
knock off ukrást
knock on řetězový
knock on faul v rugby
knock out zničit
knock out vyrazit
knock out vyklepat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy