Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
knock out knokautovat
knock out vytlouct
knock out rozbít
knock over porážet
knock over porazit
knock under pokořit se
knock under podrobit se
knock under klesnout na kolena
knock under klesnout na mysli
knock up udělat rychle
knock up učinit těhotnou
knock-down úder srážející soupeře
knock-knee kdo má nohy do X
knock-kneed s nohama do X
knock-on řetězový
knockabout ztřeštěný
knockabout fraškovitý
knockabout dovádivý
knockabout divoký
knockdown sražení soupeře na zem
knocked zaklepal
knocked udeřil
knocked udeřený
knocked out omráčený
knocker klepátko
knocker klepadlo
knocker klepadlo na dveřích
knocker ženský prs
knockers ženská prsa
knockers klepátka
knocking klepající
knockout knokaut
knockout knockout
knockout drtivý
knockout vyřazovací turnaj
knockout vyřazovačka
knocks klepe
knockwurst vuřt
knoll pahorek
knolls pahorky
knot hrbol
knot uzel
knothole díra na uzel
knots uzly
Knott Knott
knotted zauzlovaný
knotted zauzlený
knotted svázaný
knottier spletitější
knotting uzlování
knotty zauzlený
knotty zamotaný
knotty uzlovitý
knotty sukovitý
knotty spletitý
know rozeznat
know poznat
know know/knew/known
know zvládat
know rozlišovat
know znát
know vědět
know umět
know apart rozeznat
know better vědět lépe
know by sight znát od vidění
know how to umět
know how to dovést
know the ropes vyznat se
know the score vyznat se
know what s what vyznat se
know! vězte
know! věz
know-how dovednost
know-it-all všeználek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy