Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
kumquat druh tropického stromu
kumquat druh tropického ovoce
kung fu kung fu
kunko hcgcg
Kunming město - Čína
kurchatovium kurčatovium
Kurd Kurd
Kurdish Kurdština
Kurdistan Kurdistán
Kurt Kurt
kurtosis strmost
KUTGW Keep Up The Good Work
Kuwait Kuwait
Kuwait Kuvajt
Kuwait City hl.m. - Kuvajt
kvetch stěžovat si
kW kilowatt
kWh kilowatthodina
KWIM Know What I Mean?
KYHOOYA Keep Your Head Out Of Your Ass
kyle průliv
kyle úžina
kylie australský bumerang
kymograph kymograf
Kyoto Kjótó
kyphosis kyfóza
kyphotic kyfotický
Kyrgyzstan Kyrgystán
Kyushu Kjúšú
l l
L8R Later
la předložka z francouzštiny
La Fontaine La Fontaine
La Paz La Paz
laager opevněný tábor
laager vojenský tábor
lab labourista
lab laboratoř
lab technician laborant
LAB&TYD Life s A Bitch & Then You Die
Laban Laban
label návěstí
label značka
label nálepka
label označit
label jmenovka
label etiketa
labeled označený
labeling značení
labelled označený
labelled popsán
labelling etiketování
labelling značení
labelling (eco-labelling) značení výrobků (šetrných vůči prostředí)
labels popisky
labia pysk
labia ret
labial retný
labile vratký
lability labilita
labium ret
labium pysk
labor práce
labor námaha
labor contract pracovní smlouva
labor cost mzdové náklady
labor force dělnictvo
labor force pracovní síla
labor force pracující
labor pains porodní bolesti
labor union odbory
labor union odborová organizace
laboratorian laborant
laboratories laboratoře
laboratory pokusný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy