Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
laboratory laboratorní
laboratory laboratoř
laboratory assistant laborant
laboratory technician laborant
laborer pracovník
laborers nádeník
laborious pracný
laboriously pracně
laboriousness pracnost
labour práce
labour námaha
labour pracovní síla
labour costs mzdové náklady
labour force pracovní síla
labour market trh práce
Labour Party Dělnická strana
labour-intensive pracný
laboured těžkopádný
laboured obtížný
labourer dělník
labourers pomocníci
labourers dělníci
labouring usilující
labouring usilování
Labrador Labrador
labs laboratoře
laburnum zlatý déšť
labyrinth labyrint
labyrinth bludiště
labyrinthine spletitý
labyrinthine bludištní
labyrinthodont labyrintodont
labyrinths bludiště
lace zašněrovat
lace krajkovina
lace lemovka
lace tkanička
lace krajka
lace-ups šněrovací boty
laced zdobený krajkou
laced krajkový
laced uvázaný tkanicí
lacerate rozedřít
lacerated rozedřený
laceration tržná rána
laceration lacerace
lacewing zlatoočka
lacework krajkovina
lacework síťoví
Lacey Lacey
laches zanedbání
laches promeškání
lachrymal slzný
lachrymal slzní
lachrymal slzavý
lachrymal plačtivý
lachrymal slzný kanálek
lachrymatory slzný
lachrymose uslzený
lachrymose uplakaný
lacing svazování
lacing šněrující
lacing šněrovací
lack nemít
lack postrádat
lack málo
lack nedostatek
lack of content bezobsažnost
lack of freedom nedostatek svobody
lackadaisical netečný
lackadaisical lhostejný
Lackawanna okres v USA
lacked postrádal
lackey přisluhovač
lackey lokaj

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy