Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ladylike vychovaný
ladylike ušlechtilý
ladylike dobře vychovaná
ladyship její Veličenstvo
ladyship oslovení Lady
Lafayette Lafayette
Laffer Curve Lafferova křivka
lag zpoždění
lag zpožďovat se
lag zaostávat
lager ležák
lager beer ležák
laggard zaostávající
lagging izolace
lagging zpožďování
LAGNAF Let s All Get Naked And F---
lagoon laguna
lagophthalmos lagoftalmus
Lagos Lagos
Lagrange Lagrange
lags zaostává
lags pokulhává
Laguerre Laguerre
Laguna Laguna
lagune laguna
Lahore město - Pákistán
laic laický
laic laik
laic neodborník
laicize zesvětštit
laid položil
laid lay/laid/laid
laid ležící
laid kladl
laid položený
laid back uvolněný
laid back neformální
laid back bezstarostný
laid bare obnažený
laid-back bezstarostný
laid-back neformální
laid-back uvolněný
Laidlaw Laidlaw
lain ležel
lain lie/lay/lain
lair pelech
lair brloh
lair doupě
laird zeman
laird statkář
laissez faire volný trh
laissez faire nezasahující
laissez-faire liberální styl řízení
laissez-faire politika volného trhu
laissez-faire liberální
laissez-faire nezasahující do činnosti
laissez-faire volný trh
laissez-faire nezasahující
laity neodborníci
laity laici
laity všichni kromě církve
lake jezero
lake rybník
lake aging stárnutí jezera
Lake Constance Bodamské jezero
Lake District Jezerni oblast v Anglii
Lake Geneva Ženevské jezero
Lake Ladoga Ladožské jezero
Lake Ladoga Ladoga
laker jezerní ryba
lakes jezera
lakeside jezerní oblast
Lakewood město - Spojené státy americké
Lakota Lakota; Lakotové; lakotština (dialekt); lakotský
lam útěk

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy