Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lama láma
Lamar Lamar
LAMARS Large Amplitude Multi-Mode Aerospace Research Simulator
lamasery lamaistický klášter
lamasery klášter
lamb ovečka
lamb beránek
lamb jehňátko
lamb jehně
lamb jehněčí
lamb meet jehněčí maso
lambast kritizovat
lambaste zbít
lambaste vyšlehat
lambaste vyhubovat
lambaste namlátit
lambaste nařezat
lambaste ostře kritizovat
lambaste nadávat
lambaste lát
lambda lambda
lambent třpytný
lambent plápolavý
lambent jiskřivý
lambert stará jednotka jasu
lambkin jehňátko
lambs jehňata
lambskin jehněčí kůže
lambswool jehněčí vlna
LAMDILLIGAF Look At Me
lame zmrzačit
lame nezkušený
lame zmrzačený
lame kulhavý
lame chromý
lamé lesklá tkanina
lame duck zkrachovaná existence
lame duck smolař
lame duck neschopný člověk
lamebrain blbec
lamella lamela
lamely chabě
lameness zchromlost
lameness chromost
lameness neuspokojivost
lameness neúčinnost
lameness nepřesvědčivost
lameness chabost
lameness kulhavost
lament naříkat
lament bědování
lament bědovat
lament hořekovat
lament nářek
lament over bědovat
lamentable politováníhodný
lamentable žalostný
lamentably žalostně
lamentably bídně
lamentation nářek
lamented truchlící
lamented lamentoval
lamer flákač
lamer mrzák
lamer hlupák
lamer nešika
lamina plátek
lamina lístek
laminae destičky
laminae plátky
laminae lupínky
laminar vrstevnatý
laminar plátkovitý
laminar laminární
laminate laminát

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy