Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
laminated laminátový
laminated laminovaný
laminating vrstvení
laminating laminování
lamination vrstvení
lamination laminace
lamination lamela
lamination laminování
lamp svítilna
lamp lampa
lamp-post stojan pouličního světla
lampa lampa
lampblack lampové saze
lamplight světlo lampy
lamplighter lampář
lamplit osvětlený lampou
lampoon zesměšnit
lampoon zesměšnění
lampoon parodovat
lampoon parodie
lampoonery parodizování
Lamport Lamport
lamppost stojan pouličního světla
lamppost sloup lampy
lamprey mihule
lamps lampy
lampshade stínítko
lampshade stínidlo
LAN lokální síť
LAN LAN
Lana Lana
Lancaster Lancaster
lance kopí
lance dřevec
lance corporal svobodník
lanced rozříznout skalpelem
Lancelot Lancelot
lancer kopiník
lancer voják s kopím
lancet skalpel
lancing dmýchání
land pozemek
land země
land vylodit
land půda
land pevnina
land souš
land pozemní
land země
land přistát
land a job sehnat práci
land drainage odvodňování půdy
land evaluation bonitace půdy
land hydrology hydrologie pevniny
land improvement meliorace
land improvement kultivace půdy
land mine pozemní mina
land of Nod spánek
land office pozemkový úřad
land reclamation zúrodňování
land reclamation rekultivace pozemků
land reform pozemková reforma
land registration pozemková registrace
land rounding-off arondace pozemků
land tax daň z pozemků
land taxes daň z pozemku
land up zasypat zeminou
land waterlogging zamokření půdy
land-fill skládka
land-fill zavážka
land-registered area katastrální plocha
landau landaur
landau druh kočáru
landed přistál
lander licí žlab

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy