Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
aptest nejtrefnější
aptitude schopnost
aptitude test test způsobilosti
aptitude test test vhodnosti
aptly schopně
aptly příhodně
aptness výstižnost
aptness zručnost
APU Auxiliary Power Unit
Apulia Apulie
aqua voda
aqua vitae zdravá voda
aquaculture akvakultura
aquamarine akvarín
aquamarine akvamarínový
aquamarine akvamarín
aquaria akvárium
aquarist akvarista
aquarium akvárium
Aquarius Vodnář
aquatic vodní
aquatics vodní sporty
aquatint akvantita
aqueduct akvadukt
aqueducts akvadukty
aqueous vodný
aquiculture hydroponie
aquifer hydrogeologický kolektor
aquifer vodonosná vrstva
aquifer zvodeň
aquiline jako orlí zobák
aquitard akvitard
Arab arabský
Arab Arab
Arab arabský kůň
arabesque arabeska
Arabia Arábie
Arabian arbský
Arabian arabský
Arabian Arab
Arabian camel velbloud jednohrbý
Arabian horse Arabský kůň
Arabian jasmine indický stálezelený keř pěstovaný pro záplavu bílých vonných květů
Arabian Peninsula Arabský poloostrov
Arabian Sea Arabské moře
Arabic arabština
Arabic arabský
Arabic numeral arabské číslo
Arabic numerals arabské číslice
Arabist arabista
arable orný
arable obdělávaný
araceous patřící do rostlinné čeledi áronovitých
arachnid pavoukovec
arachnoid pavučinovitý
arachnophobia arachnofobie
arachnophobia strach z pavouků
aragonite aragonit
Aral sea Aralské moře
Arapahoe okres v USA
Ararat hora - Arménie
arbalest samostříl
arbiter soudce
arbiter rozhodce
arbiter arbitr
arbiter rozhodčí
arbitrage arbitráž
arbitrage condition arbitrážní podmínka
arbitrage rule pravidlo arbitráže
arbitrager arbitrážní makléř
arbitrageur spekulant
arbitrageur arbitražér
arbitral rozhodčí soudce
arbitral rozhodčí
arbitral soudcovský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy