Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lap námotek
lap pleskání
lap překrývání
lap překrytí
lap přesah
lap lapovat
lap přesahovat
lap kolo
laparoscope laparoskop
laparoscopy laparoskopie
laparotomy laparotomie
lapel klopa
lapels klopy
lapidary lapidární
lapidary znalec drahých kamenů
lapidary brusič drahých kamenů
lapidate kamenovat
lapidation ukamenování
lapin kožešina
lapin králík
lapis lazuli lazurit
Laplace Laplace
Lapland Laponsko
Lapp Lapp
lapped lapovaný
lapped dohlazený
lappet lalok
lapping přeplátování
lapping plátování
lapping lapování
lapping dohlazování
laps etapy
laps okruhy
laps klíny
lapse úpadek
lapse padnout
lapse poklesek
lapse omyl
lapse lapsus
lapsed propadlý
lapsed promlčený
lapses poklesky
lapses omyly
lapses chyby
laptop přenosný počítač
laptop notebook
laptop laptop
lapwing čejka
Laramie Laramie
larboard levobok
LaRC Langley Research Center
larcenist zloděj
larcenous zlodějský
larceny rozkrádání
larch modřín
lard špikovat
lard špek
lard vepřové sádlo
lard prošpikovat
lard sádlo
larder spižírna
lardy tučný
lardy sádlovitý
Laredo Laredo
Lares Lares
large liberální
large pompézní
large prostorný
large rozsáhlý
large rozlehlý
large velký
large veliký
large objemný
large church chrám
large hall síň

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy