Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
large intestine tlusté střevo
large mansion zámek
large mesh filter hrubocez
large quantity spousta
large quantity masa
large-scale velko
large-scale ve velkém měřítku
large-scale velkokapacitní
large-scale clean technologies širokospektrální čisté technologie
largely z velké části
largely převážně
largely hlavně
largeness velikost
larger větší
larger station nádraží
largess velkorysost
largess štědrost
largesse velkorysost
largesse štědrost
largest největší
largish povětší
largish dost velký
largo široce a pomalu v hudbě
largo largo
lariat laso
lark žert
lark šprým
lark legrace
lark skřivan
Larkin Larkin
larkspur druh rostliny
Larry Larry
Lars Lars
Larsen Larsen
Larson Larson
LART Luser Attitude Re-adjustment Tool Clue by four
larva larva
larvae larva
larval larvový
larval larvální
larval ve stavu larvy
larvicide larvicid
laryngeal laryngeální
laryngeal hrtanový
laryngitis laryngitida
laryngoscope laryngoskop
laryngospasm laryngospasmus
larynx hrtan
Las Vegas město - Spojené státy americké
lasagne nudle
lasagne druh těstovin
lascivious smyslný
lascivious chlípný
lascivious lascivní
lasciviously chlípně
lasciviousness chlípnost
lase vyzařovat laserové záření
lase působit jako laser
laser laser
laser printer laserová tiskárna
lasers lasery
lash řasa
lash švihnout
lash švihat
lash šlehnutí
lash šlehat
lash vybičovat
lash mrskat
lash bičovat
lash bič
lash-up nouzová improvizace
lashed bičoval
lashes šlehá
lashes řasy
lashes řemínky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy