Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
lateness zpožděnost
lateness opožděnost
lateness zpoždění
latent utajený
latent skrytý
latent latentní
latent focus of infection latentní ohnisko infekce
later pozdější
later později
lateral laterální
lateral postranní
lateral podsaditý
lateral postranní část
lateral postranní čára
lateral přípojka kanálu
lateral horizontální
lateral boční chodba
lateral širokolící
lateral vedlejší
lateral příčný
lateral boční
lateral odnož
laterality lateralita
laterally laterálně
laterally bočně
laterite laterit
latest nejposlednější
latest nejnovější
latest poslední
latex latex
lath lišta
lath lať
lathe soustruh
lathe work soustružení
lather pěnit
lather pěna
Lathrop Lathrop
Latin latinskoamerický
Latin Latin
Latin latina
Latin latinský
Latina Latina
Latinize latinizovat
Latinize polatinštit
Latino Latinoameričan
Latino Latino
latish trochu pozdě
latitude šíře
latitude rozsah
latitude volnost
latitude šířka
latitude prostor
latitude zeměpisná šířka
latitudes šířky
latitudinal šířkový
latrine latrína
latte druh kávy
latter pozdější
latter nedávný
latter posledně jmenovaný
latter-day současný
latter-day moderní
latterly nedávno
lattice mříž
lattice svaz
lattice mřížka
latticed mřížový
latticework mřížovina
latticework mřížoví
Lattimer Lattimer
Latvia Lotyšsko
Latvian Lotyština
Latvian Lotyš
Latvian lotyšský
laud chválit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy