Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
laudable chvalitebný
laudable chválihodný
laudanum opium
laudanum laudánum
laudatory pochvalný
Lauderdale Lauderdale
Laue Laue
laugh zasmání
laugh psina
laugh legrace
laugh pobavit se
laugh smích
laugh zasmát se
laugh smát se
laugh at vysmívat se
laugh away odbýt smíchem
laugh off odbýt smíchem
laughable směšný
laughably směšně
laughed zasmál se
laughed smál se
laugher smíšek
laughing smích
laughing gas rajský plyn
laughingly směšně
laughingstock terč posměchu
Laughlin Laughlin
laughs směje se
laughter smích
launch vymrštit
launch odpálení
launch odstartovat
launch odpálit
launch vypustit
launch spustit
launch spouštět
launch pad odpalovací základna
launch pad odpalovací plocha
launched vypustil
launched vystřelený
launched vypuštěný
launched spuštěný
launched odpálený
launched odpálen
launched vypuštěn
launcher raketomet
launchers raketomety
launches odpaluje
launches vypouští
launching spuštění
launching pad odpalovací plocha
launchpad odpalovací plocha
launder vyprat
launder vyčistit
launder umýt
launder prát
launderette samoobslužná prádelna
launderette prádelna
laundering praní
laundress pradlena
laundrette samoobslužná prádelna
laundrette prádelna
laundries prádelny
laundromat prádelna
laundry prádelna
laundry prací
laundry prádlo
laundry list dlouhý seznam
laundryman pracovník v prádelně
laundrywoman pradlena
Laura Laura
laureate laureát
laureate hodný nejvyššího ocenění
laureate ověnčen vavřínem
laurel bobek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy