Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
laurel vavřín
laurels vavříny
Lauren Lauren
Laurence Laurence
Laurent Laurent
Laurie Laurie
Lausanne Lausanne
lav záchod
lava láva
lavage výplach
Laval město - Francie
lavatorial záchodový
lavatories záchody
lavatory umývárna
lavatory klozet
lavatory WC
lavatory toaleta
lavatory záchod
lavatory paper toaletní papír
lavender levandule
lavish štědrý
lavish plýtvat
lavishly štědře
lavishly okázale
lavishly marnotratně
lavishness rozhazovačnost
lavishness okázalost
lavishness marnotratnost
lavishness honosnost
law právní
law právní stav
law právní řád
law pravidlo
law řád
law právo
law zákon
law of comparative advantage zákon komparativních výhod
law of diminishing marginal productivity zákon klesající marginální produktivity
law of diminishing marginal utility zákon klesající mezní užitečnosti
law of diminishing returns zákon klesajících výnosů
Law of Diminishing Utility zákon klesajícího užitku
law of increasing costs zákon rostoucích nákladů
Law of Supply and Demand zákon nabídky a poptávky
law-abiding poslušný
law-abiding dodržující zákony
law-suit soudní pře
lawbreaker osoba porušující zákon
lawbreaking porušování zákonů
Lawford Lawford
lawful zákonitý
lawful zákonný
lawful legální
lawful money zákonné platidlo
lawfully zákonně
lawfully právoplatně
lawfully pravomocně
lawfully legálně
lawfulness zákonnost
lawgiver zákonodárce
lawless protizákonný
lawless zločinný
lawless protiprávní
lawlessness protiprávnost
lawlessness nezákonnost
lawmaker zákonodárce
lawmakers zákonodárci
lawmaking zákonodárství
lawman právník
lawman strážce
lawn trávník
lawn pažit
lawn mower sekačka na trávu
lawn tennis tenis
lawnmower sekačka
lawns trávníky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy